BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING AND MANAGEMENT CONSULTANCY
Youtube Twitter Linkedin

Quotes

Doğru çözümler üretebilmek için öncelikle var olanı olduğu gibi görebilmek çıkış noktası olmalıdır ve başarının kritik noktası ve temel belirleyicisi de bu evredir.
Özkan ÖZEL
Müşterinin satın alma eylemini belirleyen, şekillendiren süreç bilinçaltında gerçekleşir. Başka deyişle pazarlama, satış strateji ve taktikleri müşterinin bilinçaltındaki ihtiyaç ve beklentileri hedef almalıdır.
Özkan ÖZEL
As in all parts of the life, it is one of the most critical point in business life the pureness of the capability of connecting the different cases, realizing their inter- relation and organizing them under the big picture which compose the “Whole”. The more precisely we perceive the big picture and its components the more effective outcomes we will reach at the end of our operations.
Özkan ÖZEL
"Yaşıyorum" diyebilmek yaşam içinde hassas öncelikleri fark edebilmek ve gereğini yapabilmekten geçer.. İrade, farkındalık, öz saygı, coşku, sevgi, cesaret, kararlılık, devamlılık, denge özgün, etkin ve yetkin bir yaşam için olmazsa olmazlardandır.
Özkan ÖZEL
Aile işletmelerinde asıl odaklanılması gereken aile işletmesi anayasasının oluşturulması, yazılı hale getirilmesi değildir. İşleyişin, yetki ve sorumlulukların yazılı hale getirilip işletmeyi üzerinde anlaşılmış kurallar temelinde yönetmek tabi ki fayda sağlayacaktır ancak asıl olan o anayasayı işler hale getirecek olan aile bireylerinin farkındalık seviyelerini yükseltmek, sorunların nedenleri ve çözümler üzerinde hem fikir olabilmelerini sağlamak, işletmenin etkin ve yetkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak organizasyonu ve iş modelini ortaya çıkarmak olacaktır.
Özkan ÖZEL
İnsanlar ağızlarıyla konuşur, bilinçaltlarındaki zeminleriyle iletişim kurarlar.
Özkan ÖZEL
Her şeyin çözümü yaşamın içinde vardır, önemli olan ona nasıl ulaşılacağını bilmek ve gereğini yapmaktır. Başka deyişle yaşamın tüm kapıları insanoğluna sonuna kadar açıktır önemli olan insanoğlunun kapılarının yaşama ne kadar açık olduğudur.
Özkan ÖZEL
İş dünyasında ayakta kalabilmek, cazip kazanç elde edebilmek, sürekli büyüme yakalayabilmek için yeni paradigma "Dışarıdan İçeriye Bakış Yaklaşımı"dır.
Özkan ÖZEL
Her insan iki temel gereksinimle doğar: 1- Bağımsız olma, birey olma 2- Kendinden daha büyük ve anlamlı bir şeye ait olma gereksinimi.
Doğan CÜCELOĞLU
İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı koşan at üretirdim.
Henry FORD
Gelişmiş kişi kendi gözlüğü, kendi öyküsü, paradigması ile gerçeğin aynı şey olmadığını bilir. Önemli olan kişinin kendi psikolojik gözlüklerine, öznel öykülerine rağmen gerçeğe ulaşabilmesidir. Birçok insan kendi öyküsü(paradigması) içinde boğulur kalır, bu nedenle gelişim gösteremez. Kendi paradigmalarının bilincine varan insan gelişir, varamayan kalıplanır.
Doğan CÜCELOĞLU
Beni derinden tatmin edeni, beni gerçekten ifade eden bir şekilde mi yaşıyorum?» sorusunu önemser. Yaratıcı bireyin en önemli sorusu budur.
Doğan CÜCELOĞLU
İnsanlar hırdavatçı dükkanına matkap satın almaya gitmezler, duvarlarında açacakları deliği satın almaya giderler.
Arman KIRIM
İnsanın kendi kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
Eflatun
Strateji, daha iyi olmakla değil daha farklı olmakla ilgili bir şeydir.
Michael PORTER
Vizyon eğer aşırıya kaçarsa illüzyon olur.
Rahmi KOÇ
Duygusal hayatın büyük bir kısmı bilinçaltındadır, içimizde hissettiklerimiz çoğu kez bilinç düzeyine erişmez.
Sigmund FREUD
İnsanların yaşam içindeki etkinliği, fonksiyonu, öz farkındalık seviyeleri arttıkça marka kavramı önemini yitirecek bunun yerini ürünün, hizmetin katma değeri, fonksiyonu alacaktır. Başka deyişle ekonomi faaliyetlerinin statikten dinamiğe evrimi hızlanacaktır.
Özkan ÖZEL
Düşünmek zor bir sanattır. Bu sebeple çoğunluk sürüyü takip eder.
Anonim
Yurtdışına açılmak isteyen şirketler daha çok dağıtım yapacak bir firma (distribütör) bulmak veya oluşturmak üzerine yoğunlaşıyor. Bununla birlikte distribütör satış üzerine odaklandığı ve bunun üzerinden prim aldığı için satış sonrası hizmetler gibi müşteri gereksinimlerini karşılamıyor. Halbuki uluslararası pazarlara açılmak için tasarlanmış doğru bir organizasyonla sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli iş ilişkileri gerçekleştirilebilir.
HBR Türkiye, Ocak-Şubat 2016
Duygular bastırılıyor bile olsa, aslında her organizasyonun bir duygusal kültürü vardır.
HBR Türkiye, Ocak-Şubat 2016
Araştırmalar gösteriyor ki duygular, çalışan bağlılığını, yaratıcılığını, karar alma kabiliyetini, çalışma kalitesini ve mevcut olma durumunu iyi veya kötü etkiliyor. Bunun sonucunda şirketler de etkileniyor. Bu nedenle insanların düşünce biçiminin yanı sıra duygularını da gözlemlemek ve yönetmek gerekiyor.
HBR Türkiye, Ocak-Şubat 2016
Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır.
Sigmund FREUD
"Para kazanmak için dışarıdan içeriye bakmalısınız!Her şeyden önce şirketinizin dışına çıkacaksınız, müşterilerin âdeta pabuçlarının içine gireceksiniz, gözü-kulağı olacaksınız, onların yaşam tarzı ve sizin sektörünüzle ilgili neler düşündüklerini, sıkıntılarını, ne tür yeni ihtiyaçlarının belirdiğini anlamaya çalışacaksınız."
Prof.Dr.Arman KIRIM
"Çok iyi olmak, çok kaliteli olmak artık sıradan şeyler... Şimdi önemli olan insanları hayran bırakmak, çarpıcı olmak."
Prof.Dr.Arman KIRIM
"İş dünyasında herkesin yaptığını yaparsanız benzer olursunuz. Para kazanmak için farklı olmak gerekir."
Prof.Dr.Arman KIRIM

E-mail Subscription