İŞ GELİŞTİRME, PAZARLAMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Youtube Twitter Linkedin
 

KOBİ GRUPLARINA YÖNELİK YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN İŞLETMELER DANIŞMANLIĞIMIZ

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık %99’9unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Toplam mal ve hizmet satın alışların %65,5’i ve toplam üretimin yaklaşık %56’sı yine KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. İstihdamın %75,8’i, toplam katma değerin %55’i ve toplam satışların %65,5’i aynı KOBİ içeriğindeki işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. İthalatın %39,9’u ve ihracatın %59,2’si yine KOBİ’ler tarafından hayat bulmakta, toplam yatırımların ise %50’sini üstlenmektedirler. KOBİ’lerin ana sektör grup dağılımlarına bakıldığında ise Tarım %9, Sanayi %12,5, Ticaret %51,4 ve diğer sektör grupları ise %35’sini oluşturmaktadır. http://avraska.com.tr/Dokumanlar/2015-2018-KOBi-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf

Türkiye’nin yüksek katma değer üreten sektör ve faaliyet alanlarının toplam üretilen katma değer içindeki oranı yaklaşık %3’tür. Türkiye’de üretilen katma değer ağırlıklı orta ve düşük seviyededir. http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/ar-ge-harcamalarinin-yuksek-teknolojili-urun-ihracati-uzerindeki-etkileri-turkiye-incelemesi/9407

Türkiye dünya inovasyon sıralamasında orta sıralarda yer almaktadır. http://avraska.com.tr/Dokumanlar/World-Competitiveness-Report-2017-2018.pdf Gerek dünya genelinde ülkelerin ekonomik faaliyetlere katılma motivasyon ve eylemindeki çok yüksek seviye, gerek ekonomide lider konumdaki ülkelerin sermaye, motivasyon, gelişmiş insan kaynağı, bilgi ve deneyim birikimi, teknolojide ulaşmış oldukları seviye ve güçleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıda temel görünümü paylaşılan KOBİ’ler için ayakta kalabilmek ve ileriye umutlu, pozitif enerji ve motivasyonla bakabilmenin kriterleri her geçen gün daha da net ve keskin hale gelmektedir.

KOBİ’lerin temel sorunu ürettikleri ürün ve hizmetlerde alternatiflerinin piyasada cazip seviyede bulunması dolayısıyla rekabet güçlerinin düşmesi ve ürünlerini satabilmek için fiyat düşürmeye mecbur kalmalarıdır. Ve bu mecburiyet de KOBİ işletmeleri için tehlike çanlarının çalması anlamına gelmektedir.

İşletmeler mecburiyetten dolayı, düşük kazanç seviyeleriyle, boğucu bir psikolojik içerikle ve sınırlı bir algı dünyasında faaliyetlerini sürdürmemeli. Şevkle, coşkuyla, yüksek motivasyonla, bilinçle, fark yarattıracak farkındalık içeriğiyle, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde, başardıklarından gurur yaşayan ve devamlılık kararlılığı gösteren, evrensel düşünen ama yerele uyarlayabilen, yüksek katma değer yaratabilen, ekibiyle birlikte biz sinerjisiyle üretebilen ve ortak hedefe tek yürek ilerleyebilen cazibe merkezi olabilmek KOBİ’ler için temel hedef ve rota olmalıdır. Başka da alternatifleri yoktur.

İşletmelerin faaliyetlerinin tek bir amacı vardır o da para kazanmak. Cazip kazançlar elde edebilmek ise müşterinin satın alma eyleminde bulunacağı ve ona daha önce sunulmamış dolayısıyla işletmeyi rekabetten kurtaracak bir değer sağlayabilmekle elde edilebilir. Bu değer ürün, tedarik zinciri, pazarlama, iş modeli alanlarında yapılabilir. Verimliliği, kaliteyi arttırmak firmaya katkı sağlayacaktır ancak unutulmaması gereken bu amaca yönelik firmaların tamamına yakını yoğun çalışmalarda bulunmaktadır, dolayısıyla bu faaliyetlerin sonucunda gelinecek nokta yine fiyat düşürmek mecburiyeti olacaktır.

Yüksek katma değer üretebilen, ileriye coşku ve pozitif enerjiyle bakabilen işletmeler haline dönüşebilmek için yapılması gereken yapısal, stratejik ve operasyonel dönüşümlerin bir kısmı ülkenin makro gerçekleri ve yaklaşımıyla ilgilidir ve bizim odak noktamız değildir.

KOBİ’lerin tamamına yakını için yapısal, stratejik ve operasyonel dönüşüm kaçınılmaz tek seçenektir. Dönüşümün, değişimin insanlar ve doğal olarak işletmeler için en zorlayıcı yanı insanın acı çekmekten, belirsizlikten, hakim alışkanlıklarından kaçınma refleksidir. İnsanlar için genel olarak kendilerini anlık iyi hissettirecek konfor alanlarına sığınmak cazip olmuştur ancak insan gerçeği görmek istese de istemese de gerçekler işleyişini insanın algı ve beklentisinden bağımsız gerçekleştirmektedir ve gerçekleştirmeye de devam edecektir. Ve gerçeklerden kaçılan her an yaşanacak olası sıkıntılı sonucun bedeli katlanarak artacaktır. O yüzden işletmeler hiç zaman ve enerji kaybetmeden ilk başta sorunu net, olduğu gibi ortaya koyabilmeli ve bir sonraki aşamada optimum yol haritasını belirleyip cazip ve sürekli sonuçlara ulaşabilmek için yola çıkmalıdır. Değişim, dönüşüm en başta insanların büyük kısmı için itici, ürkütücü gelebilir ancak doğru yaklaşımla ve doğru eylemlerle yönetilirse süreç içerisinde insana muazzam mutluluk ve motivasyon kazandırır ve görülür ki iş yaşamı da aynı genel olarak yaşam gibi sürekli değişim ve dönüşüm yaşanabildiği oranda gerçekten yaşamdır, gerisi öğretilmiş tepkisel davranışlar bütünüdür ve onların içinde insanın kendisi temelde yoktur. İnsan kendisini yaşayabildiği oranda her insanda mevcut bulunan özündeki muazzam potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve son derece cazip, özgün başarılar elde edebilecektir.

Aynı sektörde birbirlerine rakip veya üretim, pazarlama zincirlerinin farklı halkalarında birbirine entegre olup benzer yönetim, üretim, pazarlama stratejileri, yaklaşımları göstermekten fayda sağlayacak işletmelerimizin yüksek katma değer üreten işletmeler haline gelmelerinde onlara yol gösterecek doğru bir rehberin varlığı stratejik öneme sahiptir. İşletme sahiplerinin ekonomik faaliyetlerin işleyiş dinamikleri, işletme sahipliği, yönetişim, insan kaynağı, pazarlama, işletme organizasyonu, iş dünyası rekabet işleyişi konularındaki farkındalığını arttırmak, daha sonrasında ise bu farkındalığı pratiğe dönüştürerek yüksek katma değer üreten işletmeler ve cazibe merkezleri olmalarını sağlamak firmamızın temel hedefidir.

Faaliyet alanı yönetim, pazarlama, satış, iş geliştirme alanlarında firmalara danışmanlık desteği sağlamak olan firmamız Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. on beş yıllık profesyonel birikimi, yirmi beş yıllık aralıksız ve yüksek motivasyonla odaklanılan psikololoji, sosyoloji, ekonomi, tarih ve işletme bilimleri araştırmalarıyla ve pratikte yerli, yabancı firmalara sağladığı katma değerlerle kendini ispatlamıştır.

Firmamız doğru motivasyona sahip olan, beraber faaliyet göstermeleri grup içindeki her bir firmaya önemli avantajlar sağlayacak olan aynı sektör içinde faaliyet gösteren farklı firmaların oluşturacağı KOBİ gruplarına yönelik yönetim, pazarlama, satış, ihracat alanlarında rehberlik faaliyetlerinde bulunmaya hazırdır. Programımızın detayını öğrenmek için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşmanız yeterli olacaktır. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

http://avraska.com.tr/tr/firma-analizi-formu

http://avraska.com.tr/hizmetlerimiz.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCsMiaBXfy5Y5vXa-naYqsyQ

http://avraska.com.tr/tr/egitimlerimiz

http://avraska.com.tr/Dokumanlar/KOBi-Performansi-Genel-Gorunumu-2016.pdf

http://avraska.com.tr/Dokumanlar/2015-2018-KOBi-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf

Eurp-180702DT- KOBİ Gruplarına Yönelik Özel Danışmanlık Desteğimiz.pdf

 

E-Posta Aboneliği