İŞ GELİŞTİRME, PAZARLAMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Youtube Twitter Linkedin

NEDEN EURASCAPOINT DANIŞMANLIK

* Pazar işleyişinin dinamiklerini doğru algılama ve hedefe götürecek stratejiyi belirlemedeki keskin vizyon
* On beş yıllık farklı sektörlerde, saygın kurumlarda edinilen özgün birikim ve tecrübe
* Bütçe, pazarlama, satış, ihracat, iş geliştirme, yönetim alanlarında edinilen birikim ve tecrübenin getirdiği bütünü görebilme bakış açısı
* Psikoloji, sosyoloji, tarih, ekonomi, işletme alanlarındaki derin birikimin konsolidasyonunun sağladığı vizyon
* Sürekli değişim, gelişim, dinamizm ve optimizasyonun firmamızın temel yaklaşımı olması
* Firmaların sektörlerinde doğru konumlanmalarına stratejik destek sağlayabilmekteki sıra dışı vizyon ve birikim.
* Firma beklenti ve yaklaşımlarına uygun gerçekleştirilen faaliyetleri firmayla koordineli yürüterek firmanın faaliyetlerin merkezinde olmasına olanak sağlama
* Teorik bilgiyi oluşturma ve pratiğe uygulamadaki üstün yetenek
* Beşeri ilişkilerdeki sıra dışı yetenek ve yaklaşım
* Yetkinlik dışındaki alanlarda doğru kaynaklarla işbirliğinde bulunabilme yetenek ve vizyonu
* Evrensel bakış ve kabul görmüş stratejik düşünme yetkinliği
* Farklı sektörlerdeki ve hizmet başlıklarındaki projelere çok kısa sürede adapte olabilme ve yüksek katma değer sağlayabilme

E-Posta Aboneliği